Loading color scheme

O nás

Lenka Bittmannová

Mgr. Lenka Bittmannová vystudovala speciální pedagogiku, obor psychopedie, na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě. 

V roce 2005 začala pracovat v Národním ústavu pro autismus (dříve APLA Praha). Od roku 2014 pracuje jako zástupkyně ředitelky Speciálně pedagogického centra při Národním ústavu pro autismus, s žáky a studenty s PAS a jejich rodinami. Zabývá se zde speciálně pedagogickou diagnostikou, navrhuje podpůrná opatření, konzultuje Individuální vzdělávací plány a pravidelně navštěvuje integrované žáky ve výuce.

V roce 2017 dokončila terapeutický výcvik v Institutu rodinné terapie Praha, pod vedením MUDr. Brodové, PhDr. Gjuričové a Mgr. Kubičky. Od roku 2015 je členkou Odborné skupiny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany pro komplexní řešení problematiky života osob s PAS.

Zaměřuje se na:

  • poradenskou činnost
  • nácviky sociálních a komunikačních dovedností u dětí, včetně alternativní komunikace (v roce 2014 absolvovala kurz PECS, Picture Exchange Communication System – Training, v centru Pyramid Educational Consultants v Northamptonu, UK)
  • párovou a rodinnou terapii
  • práci se sourozenci dětí s PAS
  • práci s nadanými dětmi a rozvoj rozumových schopností dětí v předškolním věku (v roce 2017 absolvovala sérii kurzů NTC metody pořádaných Mensou ČR)

Věnuje se také přednáškové a publikační činnosti v oblasti speciálního školství a problematiky PAS.

Je vdaná a má dvě dcery a syna.