Loading color scheme

Speciálně pedagogické poradenství a intervence

Individuální konzultace a nácviky se speciálním pedagogem zaměřené na individuální komplexní rozvoj dítěte, zdokonalování komunikačních a sociálních dovedností, přípravu na školu apod.

Pracujeme i s dětmi, které mají podezření na vývojové poruchy učení, chování, hyperaktivitu či mají nerovnoměrný vývoj, logopedické obtíže apod.

Přípravný kurz pro děti před nástupem školní docházky
Kurz je vhodný pro předškolní děti ve věku 5-7 let, které se připravují na zahájení školní docházky. Je vhodný i pro děti s odkladem školní docházky. Zaměřujeme se na komplexní přípravu dítěte na školu – oblast grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, rozvoj slovní zásoby a vědomostí apod.