Loading color scheme

Vzdělávání a kurzy

Vzdělávání
Pro pedagogy mateřských, základních a středních škol a rodiče nabízíme kurzy zaměřené na vzdělávání a výchovu dětí s diagnózou (ADHD, porucha chování, Aspergerův syndrom), a to v rámci školního nebo domácího prostředí.

Jsme schopni pro Vás kurz sestavit tzv. „na míru“, tedy zohlednit aktuální i dlouhodobé obtíže všech účastníků procesu, konkrétní situace, se kterými si pedagogové nebo rodiče nevědí rady, mapovat spouštěče nestandardního chování, nastínit možná efektivní řešení atd.

Podpora a vedení pedagogických týmů
Zaměřujeme se na podporu týmu pedagogů, řešení dílčích potíží (např. komunikace s kolegy, rodiči žáků apod.) až po konkrétní kazuistiky a metodické vedení žáků (problémové chování, vzdělávání dítěte s poruchou pozornosti ve spojení s hyperaktivitou či Aspergerovým syndromem apod.).