Loading color scheme

Terapie

Nabízíme psychoterapeutické služby dětem, dospělým i celým rodinám. Zaměřujeme se na systemickou a kognitivně - behaviorální terapii.

Individuální terapie
Terapeutické postupy vycházejí z kognitivně behaviorální terapie, v průběhu sezení se snažíme pochopit a postupně měnit jak myšlenkové procesy, tak chování klienta. Terapii lze aplikovat na většinu psychických poruch, především:

 • Obsedantně kompulzivní poruchu
 • Úzkostnou poruchu
 • Depresivní poruchu
 • Poruchy příjmu potravy

  Klientům se KBT terapeut věnuje 50-60 minut.

Párové terapie
Terapie pro manžele a partnery, kteří chtějí aktivně řešit potíže ve vztahu. Jejím cílem je především pomoci páru naučit se o společných problémech komunikovat.
Jednotlivá sezení trvají dle domluvy 60 až 90 minut, průměrný počet setkání je 5-6. Službu poskytuje KBT terapeut nebo terapeutickým pár – KBT a rodinný terapeut.

Oblasti, ve kterých Vám můžeme pomoci:

 • obtíže v komunikaci, časté hádky
 • problémy v sexuálním životě, nevěra
 • potíže ve vztazích s širší rodinou a rodinnými přáteli
 • neshody ohledně výchovy dětí a další.

Rodinná terapie
Aby rodina mohla plnohodnotně fungovat, musí její členové fungovat jako tým a umět řešit i velmi těžké životní situace. Rodinná terapie pomáhá celé rodině tyto těžkosti řešit, podporuje všechny její členy.
Klademe velký důraz na komunikaci v rodině a podporujeme klienty v jejím zlepšení.

Jednotlivá sezení trvají dle domluvy 60 až 90 minut, průměrný počet setkání je 6-8, ale můžeme s rodinou pracovat i dlouhodobě. Intervaly mezi sezeními jsou zpravidla 2-6 týdnů.

Službu poskytuje KBT terapeut nebo terapeutickým pár – KBT a rodinný terapeut. K jednotlivým členům rodiny jsme neutrální, nesoudíme a zcela zachováváme anonymitu našich klientů.

Oblasti, ve kterých Vám můžeme pomoci:

 • komunikační potíže, časté hádky mezi rodiči a dětmi
 • dítě s postižením či dlouhodobou nemocí v rodině
 • narození mladšího sourozence
 • úmrtí v rodině
 • sourozenecké vztahy
 • odlišné pohledy na výchovu mezi rodiči
 • rozvodové a porozvodové potíže rodiny
 • noční pomočování dětí, potíže se stolicí
 • sebepoškozování
 • útěky, záškoláctví, krádeže ze strany dětí
 • nový partner rodiče
 • potíže s respektováním autority rodičů
 • separace dítěte od rodičů, nástup do MŠ
 • mezigenerační potíže
 • potíže dítěte v kolektivu, šikana a další.

Kontakt:
julius.bittmann@mysonet.cz
lenka.bittmannová@mysonet.cz

V rámci mailové komunikace nám, prosím, popište své aktuální i dlouhodobé obtíže, následně bychom se domluvili, jakým způsobem bychom Vám mohli pomoci, na struktuře terapeutického plánu a cílech našich setkání.